Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

ZAPYTANIA OFERTOWE

w związku z realizacją projektu pn. „KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE RESKO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: RPZP.08.05.00,,Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych”.

PROSZE KLIKNĄĆ W LINK

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=32932

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=32933

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=32935

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=32934

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=32938

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=32931

ZAPYTANIE OFERTOWE 2

w związku z realizacją projektu pn. „KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE RESKO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: RPZP.08.05.00,,Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych”.

PROSZĘ KLIKNĄĆ W LINK

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=32930

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu PMR3/2017

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 16.05.2017 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 16.05.2017 .r. godz. 10:15

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=30883

REGULAMIN REKRUTACJI http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=30878

WNIOSEK O PRZYJĘCIE   http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=30879

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI   RODZINY KANDYDATA http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=30881

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA  http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=30880

 
1 do 10 z 37