Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 

NA USŁUGI KOMINIARSKIE

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=29022

Nabór na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=25553

Regulamin rekrutacji  http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=25554

Kryteria naboru http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=21337

Wniosek o przyjęcie do przedszkola http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=25563

Oświadczenie o wielodzietności  http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=21342

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu   http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=21341

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=21343

UWAGA RODZICE !!!

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. KUBUSIA PUCHATKA  W RESKU

OGŁASZA

NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE LUB ZE STRONY www.przedszkolakresko.nbip.pl

W ZAKŁADCE ,,DO POBRANIA"

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE OD 01.03.2016r. DO 31.03.2016 r.

UWAGA RODZICE!

 

ZAPRASZAMY DO PODPISYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W TERMINIE OD 17.08.2015 DO 27.08.2015 

WZÓR UMOWY W ZAŁĄCZNIKU:http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=22619

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

(treść ogłoszenia w załączniku)

 

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=22371

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

IM. KUBUSIA PUCHATKA

W RESKU

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=21975

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ABY ODCZYTAĆ TREŚĆ OFERTY NALEŻY KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK. 

 

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=21884

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

ABY ODCZYTAĆ TREŚĆ OFERTY NALEŻY KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK.

http://nbip.pl/przedszkolakresko/i/?i=21589

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RESKU

INFORMUJE,  O BRAKU ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIE  OFERTOWE NR 1/2015 

 

 

 

Resko, 18.03.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku, ul. 1 Maja 6, 72-315 Resko zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi w zakresie wykonania projektu na obudowanie klatek schodowych, zamknięcie ich drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 oraz wyposażenia w urządzenia służące do usuwania dymu.

Zamawiający:

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Resku, ul. 1 Maja 6, 72-315 Resko,

tel. 91 39 51128

Tryb zamówienia:

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo

zamówień publicznych ( Dz.U. Z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ,, Ustawą PZP”

- art.8 ust.8 Ustawy PZP oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu

Cywilnego.

Przedmiot zamówienia:

zamówienie obejmuje wykonania projektu na obudowanie klatek schodowych, zamknięcie

ich drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 oraz wyposażenia w urządzenia służące do

usuwania dymu.

Wymaga się dokonania wizji lokalnej w obiekcie w obecności dyrektora po uprzednim

uzgodnieniu terminu dokonania wizji.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 15 kwietnia 2015 r.

Miejsce realizacji zamówienia:

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Resku, ul. 1 Maja 6, 72-315 Resko,

Miejsce i termin składania ofert : oferty należy składać 31.03.2015 r. do godz. 15:00

w sekretariacie Przedszkola.

 Wymagane dokumenty:

wypełniony formularz ofertowy

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do                                                                              

ewidencji działalności gospodarczej

oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie                                                            

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

Termin związania ofertą: wynosi 30 dni. Pierwszy dzień jest dniem składania ofert.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w siedzibie i na stronie internetowej                                                      

zamawiającego przedszkola w dniu 18.03.2015 r.

Osoba upoważniona do kontaktów: Dyrektor Marzanna Knap tel. 91 39 51 128

 

 
1 do 10 z 21